29. juni 2015

Hva er Reiki

Reiki er opprinnelig en japansk åndelig praksis, fra begynnelsen av 1900- tallet som har vist seg å fremme kroppens evne til å lege seg selv og å stimulere til personlig vekst. Det er en enkel, naturlig og kraftfull praksis som balanserer og skaper enhet i hele mennesket; kropp, sjel, tanker og følelser.

Reiki betyr spirituell/hellig energi og er en livskraft som finnes overalt i universet, i oss og omkring oss. En reikipraksis består av forskjellige elementer hvor kultivering av denne legende energien er sentralt, feks gjennom meditasjon og berøringsteknikk.

I dag brukes navnet reiki både på denne bestemte energien og på selve praksisen.

HVORDAN BEGYNNE Å PRAKTISERE REIKI?

Du lærer å praktisere reiki på et to-dagers grunnkurs (reiki 1). Kursinnhold: En grundig innføring i hva reiki er og bruksområder, vår energikropp, reikis historie, prinsipper som utgjør basen i reiki, meditasjoner, bevisstgjøringsteknikker, transformasjon av følelser, tanker og fastlåste mønstre, aktivering av energi, hvordan behandle deg selv og andre. Kurset krever ingen forkunnskaper og passer for alle.

HVA SKAL VI MED REIKI?

Reiki handler om å finne tilbake til vårt innerste vesen, vårt sanne jeg, og å kunne leve ut dette potensialet. Reiki fremmer indre ro og bevissthet slik at vi lettere kan være tilstede i øyeblikket og utfolde våre iboende ressurser.

Å praktisere reiki jevnlig har vist seg å gi en rekke gevinster og noen de vanligste er: Stressreduksjon, økt indre ro og tilfredshet, mindre bekymring og engstelse, mer velfungerende immunforsvar, smertelindring, reduksjon av sinne, friere livsutfoldelse, økt glede, takknemlighet og kreativitet.

Er du klar for enkelt og aktivt å ta ansvar for eget liv og helse?

Velkommen til å ta kontakt!

 ”REIKI GJØR LIVET ENDA RIKERE” – er min påstand.