reikiressurs.no

Nytt

og nyttig

Reiki

Hvordan jeg startet med reiki
Historien min

Mitt første møte med reiki var et reikiforedrag i 2008. Jeg forstod ikke helt hva reiki var, likevel traff det meg rett i hjertet. Jeg måtte på kurs! Etter å ha mottatt behandling fra andre i mange år pga. en whiplashskade, kunne jeg nå endelig behandle meg selv. Resultatene kom raskt - ingen flere hodepiner!! Min daglige dose reiki har gitt meg mange gevinster: et sterkt immunforsvar, indre ro, lite stress, overskudd og vitalitet, bevissthet om egne iboende ressurser for å nevne noe. Reiki har bygget opp min indre styrke slik at jeg kan utfolde meg i livet slik jeg ønsker. Vissheten om at reiki er min vei i livet resulterte i ett års fulltidsstudie til Reikimester gjennom The Reiki Network. Nå lever jeg ut det jeg brenner for: Å gjøre reiki tilgjengelig for andre som ønsker å ta vare på seg selv.

Kontakt meg